Villa Bonafede

Om dette prosjektet

Eneboligen er bygget på fundamenter av familiens hytte fra 30-tallet. Huset ligger med utsikt mot vest, og har adkomst ned til egen båt- og badeplass. Det opprinnelige inntrykket av den  lave hytta på toppen av en liten knaus er opprethold i det nye byggets dimensjoner. Bygget er fremdeles kun en etasje over knausen, men er utvidet syd for knausen, slik at førsteetasjen kan romme en utleiedel.

Oppdrag

Villa Bonafede

Ansvarlig Arkitekt

Kathrine Austlid

Sted

Vestre veg 63, Nesøya Asker

Tiltaksklasse

1

Ferdigstilt

2002

Ansvarsomraader

SØK/PRO/KPR Arkitektur

Oppdragsgiver

Håkon Bonafede

Omfang

250 m²

Kostnad

4 mill.

Kategori

Eneboliger