Uranienborg skole

Om dette prosjektet

Uranienborg skole er en sentrumsskole med begrensede utearealer. Skolen fikk en kapasitetsøkning på 50%, fra 2-parallell 1-10-skole til 3-parallell 1-10-skole. For Undervisningsbygg utarbeidet vi en omfattende mulighetsstudie der 9 alternativer ble utredet og sammenliknet. Byggene var ferdigstilte og tatt i bruk høsten 2019.

 

Utfordring:

Skolens bygninger er fra henholdsvis 1886, 1929 og 1993 og bærer preg av lite helhetlige endringer og vedlikehold.  Ny bebyggelse begrenses både av krav til at uteoppholdsarealet ikke skal reduseres, og av bevaringshensyn. Tre av fire eksisterende bygg er på Byantikvarens gule liste. Økningen av elevtallet må derfor i stor grad løses ved hjelp av effektiv bruk av eksisterende bygningsmasse.  I tillegg bygges det en underjordisk flerbrukshall som skolen skal benytte til kroppsøving. Den eksisterende skolen har idag lite tilfredsstillende tekniske anlegg. I tillegg oppfyller ikke rømningsveier dagens standard, og intern kommunikasjon fungerer dårlig.

 

Utbedringer:

Det er lagt vekt på at integrering av nye tekniske anlegg skal være godt tilpasset de originale kvalitetene. Alle klasserommene har f.eks. gode takhøyder som vi har forsøkt bevart ved å senke himlingene lokalt langs korridorveggen i stedet for i hele rommet. Skolens hovedbygg har store og flotte trapperom, som får komme bedre frem ved at eksisterende nedsenkninger fjernes og at bl.a. originale granittrinn pusses fri for maling.

 

Eksisterende gymsaler som er lite egnede i forhold til dagens krav til bruk gjøres om til spesialrom. Dette gir rom for spennende romløsninger i nytt bibliotek og K&H sal. Messaninetasjer i disse rommene utnytter den gode takhøyden og de høye veggene egner seg godt til lagring av bøker og undervisningsmateriale.

 

Mye av arealene har også stort potensiale til å utnyttes bedre. En stor kjeller etasje med lavere takhøyde er utnyttet til bl.a. kantine/allrom. Et fyrrom er i tilknytning til dette gjort om til et amfi for visninger av film etc. Nye ventilasjonsanlegg blir integrerte på eksisterende loft.

Oppdrag

Uranienborg skole

Ansvarlig Arkitekt

Jonas Engene

Medarbeidere

Hilde Seim, Siri Lykke Kolstad, Ann Karin Kilen

Sted

Uranienborg, Oslo

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

August 2019

Ansvarsområder

SØK/PRO Arkitektur

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg KF

Omfang

ca 10.000 m²

Kostnad

-

Kategori

Skoler