Sunndalsøra

Om dette prosjektet

0-visjonsprosjektet – Sunndalsøra sentrum

 

På oppdrag fra Grønne Energikommuner, et program finansiert av MD OED og KRD, utarbeidet vi flere forslag til tiltak med den hensikt å redusere CO2-utslipp. Forslagene er basert på kartlegging analyser og undersøkelser på stedet. Vi har vektlagt å formidle konsekvensene av foreslåtte tiltak både visuelt og konkret ved tall der dette har vært mulig. Denne måten å arbeide på viste seg å fungere svært godt. Kommunestyret i Sunndalsøra vedtok i mai 2010 alle våre forslag til tiltak, for å redusere CO2-utslipp fra sentrum.

Oppdrag

Planutredning 0-utslipp

Ansvarlig Arkitekt

Amund Gulden

Medarbeidere

Siri Lykke Kolstad, Jonas Engene

Sted

Sunndalsøra sentrum, Sunndal kommune

Tiltaksklasse

-

Ferdigstilt

2010

Ansvarsområder

-

Oppdragsgiver

Grønne energikommuner (KS-regi)

Omfang

Sunndalsøra sentrum

Kostnad

-

Samarbeid

Arkitekturverkstedet/ Asplan Viak

Kategori

Planer/Utredninger