Sjøparken Kanvasbarnehage

Om dette prosjektet

Sjøparken barnehage ble bygget som det første nye bygget på det nye bolig- og næringsområdet Sjøparken ved Stavern. Bygget tilfredsstiller krav til miljømerking, klasse A. Barnehagen er aktivtetsbasert, bygget opp rundt stiftelsen Kanvas sine pedagogiske prinsipper. Barna tar del i daglige gjøremål og lærer gjennom dette ferdigheter, kunnskap og holdninger som er nødvendig som basis for livslang læring.

 

Barnehagens aktivitetsrom er organisert rundt et atrium. Dette rommet er ikke for daglig lek men ligger som bakteppe for aktivitetene som et preservert stykke natur, ganske ulikt uterom i barnehager forøvrig, som blir slitt ned av daglig bruk. Matlaging er en viktig aktivitet og ligger sentralt i bygget, ved siden av allrommet med amfi. Barnehagen har én hovedinngang, der alle garderobene er samlet. Dette gjør bygget lesbart og forståelig for førstegangsbesøkende, og gir barna en følelse av felles tilhørighet.

Oppdrag

Sjøparken Kanvasbarnehage

Ansvarlig Arkitekt

Amund Gulden og Siri Lykke kolstad

Sted

Agnes/Stavern

Tiltaksklasse

2

Ferdigstilt

Aug-2010

Ansvarsområder

SØK/PRO Arkitektur

Oppdragsgiver

Agnes utvikling AS

Omfang

800 m²

Kostnad

-

Kategori

Barnehager