Runde miljøsenter

Om dette prosjektet

På fugleøya Runde er det etablert et senter for informasjon og FoU, som skal vise de store biologiske prosessene som skjer i Norskehavet, og samspillet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton

 

Runde miljøsenter inneholder utleiekontorer og laboratorium, og åtte leiligheter for gjestende forskere, der også besøkende til øya kan overnatte. I senteret er det også auditorium, samt kafé med turistinformasjon. Senteret brukes av forskere både fra Norge og utlandet.

 

Den grunnleggende tanken med forskningssenteret på Runde er å etablere infrastruktur for overvåkning og forskning på miljøet, samt å promotere bærekraftig teknologi innen fiske og fangst, og energiproduksjon.

 

Bygget er energiøkonomisk og er et Enova forbildeprosjekt. Hovedenergimål er å ha et energinivå som er 50% lavere enn normalt for næringsbygg. Bygget tilfredsstiller krav til energimerke A. Hovedenergikilde er sjøvannsvarmepumpe.

Enova forbildeprosjekt (pdf)

Oppdrag

Runde miljøsenter

Ansvarlig Arkitekt

Siri Lykke Kolstad

Sted

Runde i Herøy kommune

Tiltaksklasse

2

Ferdigstilt

2009

Ansvarsområder

SØK/PRO/KPR Arkitektur

Oppdragsgiver

Runde Miljøbygg AS

Publisert

VVS nytt nr07/2009, Teknisk Ukeblad 1.okt.2009

Omfang

2000 m²

Kostnad

40 mill.

Kategori

Næringsbygg