Psykiatrisk poliklinikk i Otta

Om dette prosjektet

Prosjektet huser samlokalisering av barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrisk poliklinikk i Nord-Gudbrandsdalen.
Bygget er arealeffektivt, og prosjektert for fleksibilitet. Konstruksjonssystemet gjør at innervegger og fasader i stor grad kan endres ved behov. BUP disponerer 1. etg. Her foregår behandling i felles rom, mens den merkantile delen av arbeidet skjer i kontorfellesskap. VOP disponerer 2. etg, hvor hver behandler disponerer eget kontor for alt arbeid.

 

På taket er det et innhegnet uterom som kan nyttes til behandling og rekreasjon.
Fasadene kles med tjærebeiset furu. Vinduene i 1. etg. reduserer innsyn ved at vindusnisjene er dype. Innervegger er gips, bjørkefinér og mattglass.

Referanse (pdf)

Oppdrag

Psykiatrisk poliklinikk Otta

Ansvarlig Arkitekt

Jonas Engene

Medarbeidere

Sted

Otta

Tiltaksklasse

2

Ferdigstilt

2006

Ansvarsområder

SØK/PRO/KPR Arkitektur

Oppdragsgiver

Sykehuset Innlandet HF

Omfang

Kostnad

17 mill

Kategori

Institusjoner