Lissefabrikken

Om dette prosjektet

Lissefabrikken omkranser sydenden av et kvartal ved Grunerløkka i Oslo. Den tidligere Oslo Baand- og Lidse fabrikk transformeres og påbygges til boliger og næringslokaler. Bygningenes røffe fremtoning og eksisterende konstruksjoner er et viktig premiss for prosjekteringen. Totalt har prosjektet 192 leiligheter fordelt på fire byggetrinn.

 

Alle byggene sokner til et felles solrikt gårdsrom på ca. 1 mål. Bakgården er delvis hevet en etasje der parkering og bodarealer er plassert. Leilighetene er Husbankfinansierte. Med noen få unntak er leiligheter enten gjennomlyste eller går over to plan. Kontoret har utviklet ulike boligtyper med bokvaliteter som både boligmarkedet og Husbanken har reagert svært positivt på. Effektive planløsninger med minimale gangarealer gir beboerene maksimal utnyttelse av arealene.

 

Teglverksgata 7 er det største byggetrinnet med 125 leiligheter. Bygget er 17 meter dypt og 70 meter langt. Den største utfordringen var å få til gode leiligheter med tilfredsstillende dagslysforhold i midtfløyen som er 17 meter dyp, og samtidig holde leilighetene i en størrelse som ikke ble for stor i sammenligning med andre 4- roms i Oslo.

 

Teglverksgata 9 er det nest største byggetrinnet med 40 leiligheter. Bygget kunne av bevaringshensyn ikke endres mot gaten. Vi fikk imidlertid gjennomslag for å lage innganger til 2-plans leiligheter i 1. etg. Inngangene bidrar til å endre gatens karakter fra industri til bolig. Mot gården er taket hevet for å gjøre plass til en ny etasje, og svalganger er lagt på utsiden av eksisterende bygg. Den tidligere fabrikkens generøse takhøyde gjorde det mulig å bygg messaniner og hemser i leilighetene. 30 av leilighetene er gjennomlyste, de 6 leilighetene mot gaten er i 2 plan, og kun 4 små leiligheter mot gårdsrom er ensidig belyst.

 

Gøteborggata 6 består av 15 leiligheter. Bygget var revet ned til 2. etg, så oppdraget var en kombinasjon av rehabilitering og påbygg. Påbygget er på 2 etasjer med loft. 10 av leilighetene er gjennomlyste, og 5 romslige ettroms ligger orientert mot gårdsrommet med lang fasadelengde for å sikre rikelig med dagslys. På grunn av vernehensyn, er de opprinnelige vindusåpningene med sprosseoppdeling bevart. I de nye etasjene er vindusplasseringen fulgt, med høye vinduer som gir mye lys, og som girhint om byggets tidligere liv som industribygg.

 

Barnefamilier og eldre beboere er med på å skape en viktig kontinuitet i bomiljøet. Utearealer på plan blir opparbeidet til lekeplasser, universell utforming av utearealer og leiligheter tilrettelegger for bevegelseshemmede såvel som barnevogner, er innarbeidet som standard på kontoret.

Referanse (pdf)

Oppdrag

Lissefabrikken

Ansvarlig Arkitekt

Amund Gulden/ Trude Norddal

Medarbeidere

Kathrine Austlid, Jonas Engene

Sted

Sofienberg, Oslo sentrum

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

2007

Ansvarsområder

SØK/PRO/KPR Arkitektur

Oppdragsgiver

Gøteborggata 8 AS c/o SEFF eiendom AS

Omfang

18 000 m²

Kostnad

ca 280 mill.

Publisert

Aftenposten 2005

Kategori

Leilighetsbygg