Kruttverket

Om dette prosjektet

Tomten ligger i overgangen mellom blokkbebyggelse i vest og rekkehusbebyggelse i øst og nord. Det er regulert til fire etasjer på eiendommen, noe som er høyere enn rekkehusene. Det har derfor vært betydningsfullt for utformingen at volumet underdeles og brytes ved sprang, for å tilpasse bygget til omgivelsene. Vi har ved underdeling og nedskalering av volumet dermed latt rekkehusets dimensjoner påvirke utformingen av bygget i størst mulig grad.

 

Svalgangen langs det nye bygget skjermer bygget og naboer mot innsyn. Den er trukket ut fra byggets fasade, med åpninger mellom svalgang og bygg. Åpningene slipper lys ned til underliggende etasjer, og mulighet for planter å vokse opp. Mellom svalgangen og boligenes inngang etableres private svalgangsbalkonger. De gir i kombinasjon med balkonger på vestsiden, beboere mulighet til å følge solens gang på egne uteoppholdsarealer. Avstanden mellom svalgangen og bygget reduserer dessuten innsyn til leilighetene fra svalgangen og fra veien. Uteplassene på svalgangssiden er i tillegg skjermet fra forbipasserende på svalgangen ved bruk av spiler.

 

Bygget har flatt tak, liggende lysbeiset trepanel i kombinasjon med en lys fasadeplate. Fasadeplaten er lys for å gi ett lett preg, samtidig som den også bringer lyset ned langs fasaden på svalgangssiden. Bruken av tre gir byggets uteoppholdsarealer et varmt preg. Trepanel er valgt for å harmonere med øvrig småhusbebyggelse i utforming og materialitet.

 

Det er lagt vekt på gode og effektive planløsninger med kontakt til attraktive uteoppholdsareal. Siktlinjer gjennom leilighetene er etterstrebet, for å gi en åpnere, lysere og større opplevelse av leiligheten, samt kontakt med omgivelsene. Oppholdsrom er gjort størst mulig, for å gi leilighetene romlighet, samtidig som soverommene er store nok til lekser. Leilighetene er arealeffektive, men ved at gangarealer er minimert er likevel funksjoner som skap ved inngang, vasking av klær osv, gitt plass til i boligene. Dette er kvaliteter som er vikitge for å få livet til å fungere godt i en leilighet.

 

3D illustrasjoner er laget av vY.

Oppdrag

Kruttverket B6.3

Ansvarlig Arkitekt

Amund Gulden

Medarbeidere:

Diana Baker

Sted

Nittedal kommune

Tiltaksklasse

2

Ferdigstilt

2017

Ansvarsområder

PRO/SØK Arkitektur

Oppdragsgiver

Nordmarksporten AS

Omfang

16 leiligheter

Kostnad

-

Kategori

Leilighetsbygg