Kongeveien 81

Om dette prosjektet

En tidligere biloppsamlingsplass er omregulert til boligformål. Det er prosjektert 6 volumer med tilsammen 57 leiligheter. Underjordisk p-anlegg sikrer bilfritt uteområde. Det er stor variasjon i størrelse, organisering og utforming av leilighetstypene. Alle leiligheter har private uteoppholdsarealer i form av hage, balkong, terrasse, eller
kombinasjoner av disse. Noen boliger har inngang direkte fra bakkeplan, andre har adkomst via gangbroer.
Boligene består av 1-3 moduler som er prefabrikerte i Estland. Modulene er bygget innendørs og er derfor ikke utsatt for fukt i byggeperioden.

 

Bokvalitet:
Det er lagt vekt på gode dagslysforhold, private uteoppholdsarealer og stor romfølelse. Netto takhøyde er 2,6 m.

 

Eksteriør:
Utfordringen har vært å gi bebyggelsen et uttrykk som ikke ser prefabrikkert ut. Dette er løst ved å være spesielt bevisst på skjøtene mellom modulene, og på å bryte ned volumene ved å gi modulene ulik.

Oppdrag

Modulbygg kongeveien 81

Ansvarlig Arkitekt

Kathrine Austlid

Medarbeidere:

Sted

Horten kommune i Vestfold

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

Ansvarsområder

PRO/KPR Arkitektur

Oppdragsgiver

Kongeveien Syd AS/ Horten boligbyggelag

Omfang

57 leiligheter

Kostnad

Kategori

Leilighetsbygg