Glommengata 3

Om dette prosjektet

I Glommengata 3 i Kongssvinger er det skapt leiligheter med gode sol- og utsiktsforhold som er tilpasset moderne bruk. Samtlige leiligheter vil få minst to vindusfasader, noe som sikrer mest mulig lysinnslipp og kontakt med utearealer og gaterom.

 

Det nye anlegget er som helhet utformet med tanke på å styrke kvartals-strukturen i nærområdet. Fasadene er derfor trukket ut til fortauet langs de tre tilgrensende gatene. Mot sydøst åpnes bygningsmassen opp mot Jernbanegata, delvis for å skape en forbindelse fra fortau til uteområdet i gårdsrom, samt for å slippe sollys inn i dette uteområdet. Bygget trappes ned i høyde fra nord til syd, slik at det tas hensyn til villabebyggelsen syd for tomten. Nedtrappingen bidrar i tillegg til optimale solforhold for de øverste leilighetene og bedrer også solforholdene i gårdsrommet.

 

Sprang i leilighetenes yttervegg langs gårdsrommets svalgang gir vekslende dybde i gangsonen. På denne måten skapes mer privatiserte soner inntil veggen som gir plass for inngangspartier. Balkongenes utforming med vekslende bruk av tett og åpent rekkverk medvirker til variasjon og dybde i fasaden.

 

I plan 1 blir det et lyst og flott fellesrom som kan benyttes til styremøter og sosiale sammenkomster i sameiet. Tanken er også at dette rommet kan leies av beboerne selv til private selskaper og arrangementer.

 

3D-illustrasjoner er laget av 3D estate.

Oppdrag

Glommengata 3

Sted

Kongsvinger

Ansvarlig Arkitekt

Rune Nistad

Medarbeidere

Amund Gulden

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

Under arbeid

Ansvarsområder

SØK/PRO Arkitektur

Oppdragsgiver

ØM Fjeld Utvikling AS

Kategori

Leilighetsbygg