Einar Granums kunstfagskole

Om dette prosjektet

Einar Granums kunstfagskole er en veletablert male- og designskole med 130 elever. Skolen flyttet september-05, inn i nye lokaler på Vulkan-området langs med Akerselva.

 

Skolen inneholder malesaler, undervisningsrom, skulpturverksted, treverksted, auditorium samt utstillingsarealer, prosjektrom og kantine. Administrasjonsdelen utgjør ca. 1/5 av skolens arealer.

 

Interiøret er planlagt på en måte som gjør det mulig å “gå en kontinuerlig rundtur gjennom skolens virksomhet”.
Gangarealer ved undervisningssalene er utvidet og benyttes til gjøremål som blindrammemontering, penselvask, kutting mm. Bevegelse igjennom skolen gir, både for besøkende, lærere og elever, mulighet til innblikk i skolens virksomhet.

Oppdrag

Granum Kunstfagskole

Ansvarlig Arkitekt

Amund Gulden

Medarbeidere

Sted

Maridalsveien 17-Oslo

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

2005

Ansvarsområder

PRO/KPR Arkitektur

Oppdragsgiver

Anthon B Nilsen Eiendom AS

Omfang

2000 m²

Kostnad

32 mill.

Kategori

Skoler