Edvard Munch videregående skole

Om dette prosjektet

Edvard Munch videregående skole

Kontoret arbeidet med ombyggingen av Statens håndtverks- og kunstindustriskole til ny videregående skole for kunst- og håndtverksfag. Bygget fikk foruten de vanlige klasserom og naturfagsrom: dansesaler, undervisnings- og øvingsrom for musikk, treverksteder, gullsmed- og metallverksted, tekstilverksteder, verksteder for modellbygging og undervisningsrom for grafiske fag.

 

Bygningen ble tegnet av Bredo Greve med assistanse av I.O.Hjort, og stod ferdig i 1903. Et nytt bibliotek av Blakstad & Munthe-Kaas ble etablert ca 1940, og skolens midtfløy fikk et tilbygg over 2 etasjer tegnet av Per Johan Eriksen og Bengt Espen Knutsen i 1980. Bygningen er fredet, og det har vært tett kontakt med Byantikvaren for å sikre løsninger som ivaretar skolens kultur- og arkitekturhistoriske verdi. Farger brukt i bygget er valgt fra den originale fargepaletten. Utover det å gjenbruke originale dører og vinduer, er det tatt vare på historiefortellende elementer som veggmalerier, tavler, maskiner og lignende.

 

Skolen er bygget i solide og tunge materialer som gir et robust inntrykk. Det har derfor vært viktig å fokusere på holdbarhet og varighet i valg av tilførte materialer og innredning. Nye vegger er kledd med fibercementplater, som både står i kontrast med det originale pussede uttrykket, men som og har en materialitet som er beslektet med de brilliante og mørke fargene som er brukt på eksiterende vegger og gerikter i klasse- og grupperom. For å imøtekomme dagens krav til akustikk, er himlingene etablert med akustisk puss.

 

Bygget fremstår som et helhetlig og robust bruksbygg, der det skal danses, synges og spilles, snekres og loddes, sys, tegnes og males.

 

Omtale i Arkitektur nr. 3 2016 (pdf)

Presentasjon i Arkitektur nr. 3 2016 (pdf)

Omtale i Dagsavisen 22. august 2015 (pdf)

Oppdrag

Edvard Munch videregående skole

Ansvarlig Arkitekt

Kathrine Austlid

Medarbeidere

Amund Gulden, Siri Lykke Kolstad, Ann Karin Kilen, Diana Baker, Marie Fjeldstad, Jonas Engene

Sted

Ullevålsveien 5, Oslo

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

August 2015

Ansvarsområder

SØK, PRO arkitektur

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg KF

Referanse

Ragnar Helge Jacobsen UBF

Omfang

11586 m² BRA

Kostnad

900 millioner kroner

Kategori

Skoler