Damgata 40

Om dette prosjektet

Fortettingsprosjekt var å etablere to selvstendige boenheter på en relativt liten tomt uten at dette skulle gå på bekostning av hverken kvaliteter på utearealer eller lysinnslipp inne.

 

Utgangspunktet for prosjektet var et kvadratisk hovedhus med helvalmet tak bygget rundt 1950-60 og en stor garasje. Hovedhuset ble bygget på med en selvstendig del slik at husets hovedform ikke ble berørt. Garasjen var utgangspunktet for påbygg og nybygg til den nye boenheten.

Plan 1. etg (pdf)

Plan 2. etg (pdf)

Fasader (pdf)

Oppdrag

Damgata 40 a/b

Ansvarlig Arkitekt

Kathrine Austlid

Sted

Åsgårdstrand

Tiltaksklasse

1

Ferdigstilt

2006

Ansvarsomraader

SØK/PRO/KPR Arkitektur

Oppdragsgiver

Familien Simonsen/Austlid

Omfang

140(a) 160(b) m²

Kostnad

4 mill.

Kategori

Eneboliger