Christian Krohgs gate 39

Om dette prosjektet

Vanligvis bygges boliger i sentrum som ett volum som følger gaten. Vi foreslo å dele bygget i smale fløyer i stedet for langs gateløpet, for å unngå smale og dype leiligheter. Leilighetene i dette prosjektet vender bredsiden mot fasaden og får mye dagslys. Byggherren ønsket leiligheter av ulik størrelse i spennet mellom 40-75m2. De minste leilighetene ville ved ordinær korridorløsning blitt ensidig belyste. Ved oppdeling i flere bygningsvolum oppnådde vi at disse leilighetene ble gjennomlyste. Svalgangen er trukket ut fra fasadeliv for å skape private soner inn mot leilighetene, for å redusere sjenerende innsyn fra forbipasserende, og for å gi lys ned/gi mulighet for at klatreplanter kan vokse opp gjennom svalgangen.

 

Ved å dele boligprosjektet i flere fløyer oppnår vi at bygningene hegner om et felles gårdsrom. Dette er viktig i et nabolag som er dominert av funksjoner som ikke er boligrelatert, som småindustri og kontor. Nærmeste nabo mot vest er det fredede Krohgstøtten sykehus som er utført i tegl, og utgjør den fjerde veggen i gårdsrommet. Tre eksisterende trær som står i grensen mot Krohgstøtten er bevart. De utgjør en viktig del av grøntdraget som strekker seg igjennom hele kvartalet i nord-sydlig retning. Trærene er viktige for gårdsrommet og for bokvaliteten i prosjektet.

 

Kanalen som skiller prosjektet fra sykehuset bidrar til trivsel, og tilfredsstiller krav til håndtering av overvann.

 

Christian Krohgs gate 39 består av 33 leiligheter i 5 etasjer over en næringsetasje på gatenivå. Under terreng er det bygget to parkeringsetasjer. boligdelen er utført i tre og bygget som moduler. Nærings- og parkeringsdelen er i plasstøpt betong.

Chr. Krohgs g. i Arkitektur N, 2012 (pdf)

Intervju Amund Gulden Arkitektur N, 2012 (pdf)

Chr. Krohgs g. i WA, 2014 (pdf)

Oppdrag

Christian Krohgs gate 39

Ansvarlig Arkitekt

Amund Gulden

Medarbeidere

Jonas Engene, Kathrine Austlid og Siri Lykke Kolstad

Sted

Oslo sentrum

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

Sept-2011

Ansvarsområder

SØK/PROR Arkitektur

Oppdragsgiver

Christian Krohgsgate 39/41/43 AS c/o SEFF eiendom AS

Landskapsarkitekt

Dronninga Landskap

Omfang

4700 m²

Kostnad

ca 70 mill.

Priser

Nominert til statens byggeskikkpris 2013
Kandidat til Oslo bys arkitekturpris 2012
Oslo kommunes hagebrukpris 2012

Publisert

Aktuelle prosjekter i Arkitektur N #7 2011 
World Architecture #5 2014

Kategori

Leilighetsbygg