Briskeby brannstasjon

Om dette prosjektet

Briskeby brannstasjon ble bygget i 1963 og er tegnet av Oslo Byarkitektkontor. Anlegg består av brannstasjonsbygget med slangetårn, det tidligere velferdsbygget til Veivesenet, to horisontaldelte tomannsboliger og en parkeringsgarasje under bakgården. Brannstasjonsbygget er oppført på gul liste og de øvrige byggene er fredet etter Kulturminneloven. Prosjektet omfatter totalrehabilitering av hovedbygget, samt sidebygg, boligdel, tårn og garasjeanlegg inkludert parkeringsdekke.

 

Det er i samarbeid med brukerne utarbeidet nye planløsninger som rydder opp i noe selvgrodde funksjonsblandinger. Bygget er nå sonedelt relativt konsekvent etter type bruk og funksjon. Alle soverom er samlet i 2 etasje. Alle garderobefunksjoner er plassert i underetasje. Alle tekniske installasjoner samles i teknisk rom. Logistikken bedres mellom administrasjon i 1. etasje og garderobearealer i kjeller ved å åpne opp mellom korridor og eksisterende trapp. Kontor og administrasjon samles rundt eksisterende vaktrom. Vognhall oppgraderes og gjenmurt trapp på vestsiden reetableres for å bedre flyten mellom vognhall og nytt beredskapsgarderobe. Lagerfunksjoner samles i kjeller.

 

Prosjektet omfatter også bygging av det første Risk Factory-senteret i Norge. Dette etter bestilling fra Brann- og redningsetaten. Senteret skal bygges i parkeringskjelleren. Risk Factory er et senter hvor publikum – og spesielt barn, kan lære hvordan man skal oppføre seg ved stressende, farlige og kritiske situasjoner. Målet er å bygge et senter som blir et godt eksempel på denne typen undervisningslokaler i Norge og Skandinavia etter modell fra blant annet England.

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise med Thorendahl AS oger planlagt ferdigstilt i 2020.

Oppdrag

Briskeby brannstasjon

Ansvarlig Arkitekt

Kathrine Austlid / Merete Varøystrand

Sted

Briskeby, Oslo

Medarbeidere

Rune Nistad

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

Under arbeid

Ansvarsområder

Oppdragsgiver

samspillsentreprise med Thorendahl AS for Oslo Kommune / Omsorgsbygg / Oslo Brann- og redningsetat

Referanse

Omfang

Kostnad

Kategori

Institusjoner