Barneradiologisk Ullevål sykehus

Om dette prosjektet

Ved Ullevål sykehus har barneradiologisk avdeling gått over til papir- og filmfri informasjonsbehandling, ved bruk av magnetic resonance (MR), og computer tomography (CT). Analyse og journalføring skjer direkte på skjerm (PACS), både ved gjennomgangen av radiologisk materiale foran et samlet forskerteam, og fortløpende i arbeidsdagen. Omleggingen innebærer også at en rekke nye funksjoner må få plass innenfor avdelingens 600 kvadratmeter.

 

Fondveggen som går på tvers av bygget er overflatebehandlet med rav-orange stucco lustro og gir en lett synlig orientering til publikum, hvor de enn befinner seg i korridornettet. fendringen av vegger er trukket inn som et estetisk poeng; limte og voksede flattstål i underkant av den orange fondveggen.
Mellom de markerte fløyene og kjerneområdet, trekkes dagslyset ned i innemiljøet.

Oppdrag

Barneradiologisk avdeling

Ansvarlig Arkitekt

Amund Gulden/ Kathrine Austlid

Sted

Oslo

Tiltaksklasse

2

Ferdigstilt

1999

Ansvarsområder

SØK/PRO/KPR Arkitektur

Oppdragsgiver

Ullevål universitetssykehus

Omfang

600 m²

Kostnad

6 mill. (bygningsmessige arb.)

Publisert

Byggekunst nr7-99

Kategori

Institusjoner