Kort om hva vi gjør

Kvalitet ut av enhver byggeoppgave

– boliger – barnehager – skoler – leilighetsbygg – planoppgaver- utredninger – mulighetsstudier –

Vårt arbeid er svært variert. Vi liker å ta på oss både små og store byggeoppgaver i spennet fra byplan, til detaljen. Kontoret har også kompetanse på energibesparende bygg, miljø og klima. Ikke minst har vi spesial- kompetanse på rehabilitering av vernede bygg. Møtet mellom moderne krav og vern, er komplisert. Forståelsen av helheten og evnen til å forhandle med verne- og bygningsmyndigheter er grunnlaget for å oppnå høy kvalitet på sluttproduktet.

Vår styrke er å klare å få kvaliteter ut av enhver byggeoppgave. Det er samtidig viktig å utvikle vår arkitektur også uten oppdragsgivere, og vi har til enhver tid prosjekter under arbeid hvor vi prøver ut våre inspirasjoner, eller forsøker å utfordre samtidens tanker om bygningers innhold og utforming.

Vi har erfaring med både hovedentrepriser og totalentrepriser. I de senere har vi også arbeidet mye med delte entrepriser, og har tatt på oss oppgaver som overlapper og utfyller prosjekt- og byggeleder. Dette betyr flere befaringer og tettere kontakt med utførende.

Ansatte

Vi er 11 sivilarkitekter lokalisert i Oslo

Amund Gulden

Siv.ark. Partner/Gründer

Ansatt siden 1994
amund@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 151

Kathrine Austlid

Siv.ark. Partner/Gründer

Ansatt siden 1994
kathrine@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 150

Jonas Engene

Siv.ark.

Ansatt siden 2002
jonas@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 153

Siri Lykke Kolstad

Siv.ark.

Ansatt siden 2007
siri@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 152

Ann Karin Kilen

Master i arkitektur

Ansatt siden 2013
annkarin@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 08 268

Hilde Seim

Master i arkitektur

Ansatt siden 2013
hilde@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 24 625

Rune Nistad

Master i arkitektur

Ansatt siden 2017
rune@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 154

Øyvind Andreas Limi

Master i arkitektur

Frilance
oyvind@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 477 98 159

Hanna Hallböök

Master i arkitektur

Ansatt siden 2019
hanna@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 488 99 575

Merete Varøystrand

Siv. ark.

Ansatt siden 2020
merete@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 900 40 713

Christopher Meidell

Master i arkitektur

Ansatt siden 2020
christopher@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 582

Noah Meldal Vagle

Master i arkitektur

Ansatt siden 2022
noah@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 413 33 191

Statens byggeskikkpris 2005

– Røråstoppen barneskole i Re kommune i Vestfold er et vakkert og muntert skoleanlegg og en spennende

læringsarena, sa juryen for Statens byggeskikkpris da de offentliggjorde prisvinneren.