Ansatte

Amund Gulden – Faglig leder
Siv.ark. Partner/Grunnlegger

Ansatt siden 1994
amund@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 151

Kathrine Austlid – Daglig leder
Siv.ark. Partner/Grunnlegger

Ansatt siden 1994
kathrine@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 150

Jonas Engene
Siv.ark.

Ansatt siden 2002
jonas@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 153

Ann Karin Kilen
Master i arkitektur – Siv.ing

Ansatt siden 2013
annkarin@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 08 268

Hilde Seim
Master i arkitektur

Ansatt siden 2013
hilde@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 24 625

Rune Nistad – Master i arkitektur Master i by – og regionplanlegging

Ansatt siden 2017
rune@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 154

Hanna Hallböök
Master i arkitektur

Ansatt siden 2019
hanna@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 488 99 575

Merete Varøystrand
Siv. ark.

Ansatt siden 2020
merete@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 900 40 713

Johan Christopher Meidell
Master i arkitektur

Ansatt siden 2020
christopher@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 582

Noah Meldal Vagle
Master i arkitektur

Ansatt siden 2022
noah@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 413 33 191

Eirik Mikael Skogli
Master i arkitektur

Ansatt siden 2022
eirik@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 152

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no