Alle bygg kan bli arkitektur. Derfor er alle oppgaver interessante.

Futhark Arkitekter

Uranienborg Skole

Legomodell - For Undervisningsbygg utarbeidet vi en omfattende

mulighetsstudie der 9 alternativer ble utredet og sammenliknet.

Byggene var ferdigstilte og tatt i bruk høsten 2019

Hvor og om mennesker møtes - kan også designes.

Futhark Arkitekter

Futhark er løsningsorienterte og har vilje til å utforske muligheter. Det vil si at man ikke begynner med svaret, men spørsmålene og så kommer svaret i enden av en prosess.

EDVARD MUNCH VGS

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no