Tokerud flerbrukshall

Prosjektet består av et nybygg som inneholder flerbrukshall med kafé, utlånssentral og klubblokaler. Hallen er en normalhall med fri gulvflate på 25 x 45 meter. Det er lagt opp til at hallen skal kunne deles inn i to deler ved hjelp av en heisbar skillevegg. Hallen har to sett med garderober, hver med gutte-/jentegarderobe og lærer-/trener-/dommergarderobe.

I plan 2 er det etablert et større lokale til klubbmøter og kafé, samt kjøkken og kiosk. Hallen har fått en tribune med plass til ca. 200 tilskuere. Det tilrettelegges for at hallen skal kunne benyttes til undervisning i kroppsøving ved en eventuell utvidelse av Tokerud skole.

Bygget er utformet med utgangspunkt i å etablere et funksjonelt idrettsbygg og samtidig etablere en imøtekommende og skjermet plass ved hovedinngangen. Bygget er oppført i betong og stål med sandwichvegger. Overflater og farger er valgt for at de skal harmonere med Tokerud skole, slik at de to byggene vil kunne ses som ett anlegg.

Flerbrukshallen skal også inneholde lokaler til en utlånssentral. Tanken er at Utlånssentralen skal tilby gratis utlån av idrettsutstyr, for eksempel skiutstyr til bruk i Liabakken rett sør for Tokerud skole.

Overflater og farger er valgt for at de skal harmonere med Tokerud skole, slik at de to byggene vil kunne ses som ett anlegg.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no