0-visjonsprosjektet – Sunndalsøra sentrum

På oppdrag fra Grønne Energikommuner, et program finansiert av MD OED og KRD, utarbeidet vi flere forslag til tiltak med den hensikt å redusere CO2-utslipp. Forslagene er basert på kartlegging analyser og undersøkelser på stedet. Vi har vektlagt å formidle konsekvensene av foreslåtte tiltak både visuelt og konkret ved tall der dette har vært mulig. Denne måten å arbeide på viste seg å fungere svært godt. Kommunestyret i Sunndalsøra vedtok i mai 2010 alle våre forslag til tiltak, for å redusere CO2-utslipp fra sentrum.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no