Røråstoppen Skole

Røråstoppen skole er et resultat av godt samarbeid med oppdragsgiver. Oppdragsgiver har hatt et avklart forhold til sine ønsker for den nye skolen, med vekt på det pedagogiske. Nye undervisningsformer krever rom med andre kvaliteter enn klasserommets.

Hvert klasserinn har sin base med egen inngang og lærerarbeidsplass/kontor. Romlige løsninger med vekt på ulike lyskvaliteter, gir mange og ulike steder å arbeide. Skolen har av miljøhensyn et hybrid ventilasjonssystem, vannbåren gulvvarme og solide materialer på alle overflater.

Bygget er i betong, utvendig isolert og kledt med lerk. Vinduer og beslag er i aluminium. Skolen er arealeeffektiv, brutto/nettofaktor på 1,24.

Prosjektet ble tildelt Statens byggeskikkspris for 2005.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no