Høgskolen i Gjøvik

Transformasjon til ny videregående skole.

Løsningsforslag til parallelt oppdrag om sentralbygg på Høgskolen i Gjøvik. Forslaget fikk 1. premie.

En laboratoriebygning fra 60-tallet ble transformert til å bli Høgskolens knutepunkt, med studentservice, bibliotek, kantine og møtested.

Løsningen har et bevisst forhold til det eksisterende bygget, og utnytter og foredler dets kvaliteter. De fleste endringene utføres inne i bygget, men en konstruksjon av volumer addert til byggets sydfasade, danner et nytt inngangsparti, som blir HIG’s ansikt utad.

I tillegg til å oppfylle programmets krav til funksjoner, vil bygget fremstå som attraktivt for brukerne også utenfor undervisningstid.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no