Einar Granums kunstfagskole

Einar Granums kunstfagskole er en veletablert male- og designskole med 130 elever. Skolen flyttet september-05, inn i nye lokaler på Vulkan-området langs med Akerselva.

Skolen inneholder malesaler, undervisningsrom, skulpturverksted, treverksted, auditorium samt utstillingsarealer, prosjektrom og kantine. Administrasjonsdelen utgjør ca. 1/5 av skolens arealer.

Interiøret er planlagt på en måte som gjør det mulig å “gå en kontinuerlig rundtur gjennom skolens virksomhet”.

Gangarealer ved undervisningssalene er utvidet og benyttes til gjøremål som blindrammemontering, penselvask, kutting mm. Bevegelse igjennom skolen gir, både for besøkende, lærere og elever, mulighet til innblikk i skolens virksomhet.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Rådhusgata 30, 0151 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no