Våronnveien 17

Våronnveien 17 ble tegnet som et konkurranseforslag for Obos nye hjem. Prosjektet skulle være et forbildeprosjekt for bruk av massivtre i tett by, vise nyskapende måter å bo på og ha fokus på gode fellesarealer.

“Langs”

Med sin beliggenhet langs Plogveien er nybygget en videreføring av strukturen i området. Bygget ligger i forlengelsen av 50-tallsbebyggelsen mot øst og tar opp i seg denne bebyggels­ens retninger, dimensjoner og form. Plassering og utforming sikrer at alle leiligheter får en stille side og gir et generøst og sammenhengende uterom mot syd.

Etasjeplanene er svært enkelt utformet, og de samme prinsippene i alle etasjer gjør den svært enkel å bygge. Alle bad er like og sammen med kjøkkenbenk og sjakt for vertikale føringer, vann, avtrekk og avløp, danner disse en fast kompakt kjerne i alle leilighetene. Dette gir stor fleksibilitet i hvordan resten av leiligheten kan benyttes.

Fleksibiliteten i planen ligger i bruk, prioritering og organisering. De leilighetsskillende veggene er holdt rene og uten fast innredning. Dette gjør leiligheten enkel å møblere.Planene legger til rette for at det kan settes opp mange skap som både kan inneholde lagringsplass og smarte møbler som kan foldes ut i rommet. Bevegelige veggelementer/dørfelt avgrenser sovesone og utvider balkongen uten at hele leiligheten nedkjøles.

En brannvegg i betong mot nabo gjør det mulig å bygge tett, og gir større muligheter til å bruke massivtre også i tett bystruktur. Veggen er også med på å avstive selve massivtrekonstruksjonen.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no