Prosjektet omfatter utarbeiding av masterplan for rundt 500 leiligheter, næringsarealer, marina og småbåthavn. Like ved torget i midten av prosjektet vil det også finnes plass til et nytt hotell. Området har tidligere blitt brukt til industri, og flere eldre teglbygg vil bli bevart. En sammenhengende kyststi binder sammen boliger, torget og de to strendene. Langs denne stien kan man blant annet få øye på noen av de nordligste misteltegnforekomstene i Europa.

Byggetrinn 1 består av 63 boenheter, fordelt mellom leiligheter og rekkehus, samt en enebolig. Denne variasjonen av boenheter, gjør prosjektet egnet for både fastboende og sesongbrukere. Bygningsmassen har en varierende høyde som følger terrenget, noe som også sørger for utsikt til havet fra boenhetene. Det er kort vei til stranden, og herfra kan man følge kyststien til torget og småbåthavnen.

3D-illustrasjoner er laget av Brick.

Mer informasjon om prosjektet finnes på hurumbrygge.no

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no