Glommegata 3

I Glommengata 3 i Kongssvinger er det skapt leiligheter med gode sol- og utsiktsforhold som er tilpasset moderne bruk. Samtlige leiligheter vil få minst to vindusfasader, noe som sikrer mest mulig lysinnslipp og kontakt med utearealer og gaterom.

Det nye anlegget er som helhet utformet med tanke på å styrke kvartals-strukturen i nærområdet. Fasadene er derfor trukket ut til fortauet langs de tre tilgrensende gatene. Mot sydøst åpnes bygningsmassen opp mot Jernbanegata, delvis for å skape en forbindelse fra fortau til uteområdet i gårdsrom, samt for å slippe sollys inn i dette uteområdet. Bygget trappes ned i høyde fra nord til syd, slik at det tas hensyn til villabebyggelsen syd for tomten. Nedtrappingen bidrar i tillegg til optimale solforhold for de øverste leilighetene og bedrer også solforholdene i gårdsrommet.

Voluptas facilis quia consequatur et quod. Autem animi sed voluptatem consequatur.

Sprang i leilighetenes yttervegg langs gårdsrommets svalgang gir vekslende dybde i gangsonen. På denne måten skapes mer privatiserte soner inntil veggen som gir plass for inngangspartier. Balkongenes utforming med vekslende bruk av tett og åpent rekkverk medvirker til variasjon og dybde i fasaden.

I plan 1 blir det et lyst og flott fellesrom som kan benyttes til styremøter og sosiale sammenkomster i sameiet. Tanken er også at dette rommet kan leies av beboerne selv til private selskaper og arrangementer.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no