Schultz´ gate 1

Bygget ligger i overgangen mellom høy bebyggelse i modernistisk stil mot Bogstadveien, og lavere 1800-talls bygårdsbebyggelse nordover langs Schultz gate. Bygget inneholder 31 leiligheter med BRA på mellom 46 m2 og 110 m2. I 1. etasje og de to etasjene under terrengnivå er det arealer for forretning og parkering.

Tegning – fasade.

Volumoppbygging

Mot gaten er fasaden bearbeidet plastisk som et moderne svar på bebyggelsen vis á vis. Den midtre delen av fasadelivet bølger langs gatelivet og gir plass for skjermede solfylte balkonger. Denne fasadeutformingen gir fasaden et spill ved flater som er skråstilt i forhold til fasadens hovedflate. Hovedflaten omkranser og innrammer dette relieffuttrykket og holder det på plass.

Leiligheter

Bygget er formet slik at alle leiligheter er gjennomgående. Dette sikrer alle beboere gjennomlys og kontakt med gårdsrom og gate. De minste leilighetene på to rom er planløst på en måte der oppholdsarealer er maksimert i areal. Soverom er minimalt med vindu ut mot gårdsrommet og oppholdsrom henvender seg i hovedsak mot gaten og ettermiddagssolen. Gjennomlys er sikret ved glassinngangsdør med glass i sidefelt, samt glassdør mellom vindfang og kjøkken med glass i sidefelt. Skyvedør i glass med glass sidefelt mellom stue og kjøkken blir i tillegg i stor grad stående åpen, men kan lukkes ved matlaging når det er behov for det.

Større leiligheter er planløst slik at oppholdsromssone med kjøkken er gjennomlyst. I alle leilighetstyper er det lagt vekt på siktlinjer, at det er mulig å se igjennom leiligheten fra inngangen, og mot gårdsrommet fra balkongen på gatesiden. Dette sikrer kontakt mellom inne og uterom og gjør opplevelsen av leilighetene åpnere.

Uteoppholdsareal

Den foreslåtte bebyggelsen kompletterer et sammenhengende fasadeliv langs Schultz’ gate. Fra gata er det portrom inn til et gårdsrom, med inngang til leilighetene. Gårdsrommet opparbeides oppå en næringsetasje / P-kjeller. Gårdsrommet opparbeides med beplantning og en fordrøyingskanal, som kan bli gårdsrommets nye ikon.

På tomta stod det ei stor og flott spisslønn. For å kunne bevare denne, måtte parkeringskjelleren trekkes et godt stykke unna røttene. I søknadsprosessen fikk vi innvilget dispensasjon fra parkeringsnormen til Oslo kommune for å kunne bevare den. Denne setter nå sitt preg på gårdsrommet til glede for både beboere og naboer. Lønna gir nærhet til årstidenes gang samtidig som den skjermer mot naboene, også i høyden, noe som en bevaringsverdig kvalitet i bykjernen.

Hver bolig har balkong mot gaten. På grunn av fasadens bølgende form, er balkongene mot gaten inntrukket i fasadelivet og formet på en måte som både skjermer mot naboene, og gir gode solforhold. Mot gårdsrommet er det et lite areal foran hver inngangsdør som følge av at svalgangen er trukket ut fra bygget. Det legges opp til en felles takterrasse på plan 6.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no