Psykiatrisk poliklinikk 

- Otta

Prosjektet huser samlokalisering av barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrisk poliklinikk i Nord-Gudbrandsdalen.

Bygget er arealeffektivt, og prosjektert for fleksibilitet. Konstruksjonssystemet gjør at innervegger og fasader i stor grad kan endres ved behov. BUP disponerer 1. etg.

Her foregår behandling i felles rom, mens den merkantile delen av arbeidet skjer i kontorfellesskap. VOP disponerer 2. etg, hvor hver behandler disponerer eget kontor for alt arbeid.

Plantegning.

På taket er det et innhegnet uterom som kan nyttes til behandling og rekreasjon.
Fasadene kles med tjærebeiset furu. Vinduene i 1. etg. reduserer innsyn ved at vindusnisjene er dype. Innervegger er gips, bjørkefinér og mattglass.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no