Barneradiologisk avdeling

- Otta

Ved Ullevål sykehus har barneradiologisk avdeling gått over til papir- og filmfri informasjonsbehandling, ved bruk av magnetic resonance (MR), og computer tomography (CT). Analyse og journalføring skjer direkte på skjerm (PACS), både ved gjennomgangen av radiologisk materiale foran et samlet forskerteam, og fortløpende i arbeidsdagen. Omleggingen innebærer også at en rekke nye funksjoner må få plass innenfor avdelingens 600 kvadratmeter.

Fondveggen som går på tvers av bygget er overflatebehandlet med rav-orange stucco lustro og gir en lett synlig orientering til publikum, hvor de enn befinner seg i korridornettet. fendringen av vegger er trukket inn som et estetisk poeng; limte og voksede flattstål i underkant av den orange fondveggen.
Mellom de markerte fløyene og kjerneområdet, trekkes dagslyset ned i innemiljøet.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no