Villa Bonafede

Eneboligen er bygget på fundamenter av familiens hytte fra 30-tallet. Huset ligger med utsikt mot vest, og har adkomst ned til egen båt- og badeplass. Det opprinnelige inntrykket av den  lave hytta på toppen av en liten knaus er opprethold i det nye byggets dimensjoner.

Bygget er fremdeles kun en etasje over knausen, men er utvidet syd for knausen, slik at førsteetasjen kan romme en utleiedel.

Villa Bonafede
Vestvinduer

Villa Bonafede
Uteplass

Forståelsen av helheten og evnen til å forhandle med verne- og bygningsmyndigheter er grunnlaget for å oppnå høy kvalitet på sluttproduktet.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no