Kanvas Grefsen

Forslaget er tegnet for Kanvas Barnehager som et av flere forslag i et paralelloppdrag. Barnehagen skulle bestå av 10 avdelinger (a 18 barn) på en bratt tomt på Grefsen i Oslo.

Varierende byggehøyde gir muligheter til adkomst fra terreng til takterrassene på bygget. De mange stedene på og rundt bygget inviterer til nysgjerrig utforskning og lek. Hevet over snuplassen er ballplassen. Den er forbundet med fellesområdet på terrengnivå og med barnehagens takterrasser med bro over gang- og sykkelveien. Bygningens takterrasser i flere høyder gir trinnløs forbindelse mellom terreng på bakken og takterrassen fra syd og nord. Det er lagt opp til at barna kan bevege seg fra lekearealene på bakken, til takterrassene og via bro til ballplassen. Det er likevel enkelt å stenge av barnehagens uteområder.

Fra ballplassen er det direkte forbindelse til fellesområdene for lek og opphold. Dette gir sammenhengende uteområder på tross av terrengfallet. Utearealene har potensial til å gi varierte uteområder; fra det intime, skjermede, til åpne arealer med visuell kontakt til andre grøntområder. Mulighetene for dagslysinnslipp i bygningsvolumet er svært gode. Vi vil etterstrebe å lage rom med forskjellige dagslyskvaliteter.

Besøksadresse:
Futhark Arkitekter
Kristian Augusts gate 12
0164 Oslo

Postadresse:
Postboks 8805, St Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon: 940 10 150 / 940 10 151
E-post: post@futhark-arkitekter.no