Tilbygg Ovesen

Om dette prosjektet

En liten villa av arkitekt Corbin fra tidlig 60-tall trengte en utvidelse. Hans villa er formet som et horisontalt volum. Tilbygget er omtrent samme volum, men står vertikalt bakenfor den opprinnelige bygningen. På denne måten blir nytt- og oprinnelig bygg lesbart for ettertiden. Det gamle byggets spesielle stedsbyggede 60-tallsinteriør er i størst mulig grad bevart.

 

Det vertikale tilbygget gir, i tillegg til en utvidelse av boarealet, også sjøutsikt.

Oppdrag

Villa Ovesen

Ansvarlig Arkitekt

Amund Gulden

Sted

Gamle Drammensvei 197b, Bærum

Tiltaksklasse

1

Ferdigstilt

2003

Ansvarsomraader

PRO arkitektur, SØK

Oppdragsgiver

Marius & Kate Ovesen

Referanse

Marius Ovesen t: 970 97 574

Omfang

8880 m² BTA

Kostnad

-

Publisert

Design: Interiør Februar 2006

Kategori

Eneboliger