Orerøningen ungdomsskole

Om dette prosjektet

Omfattende om- og påbygging av fire-parallellers ungdomsskole. Kompakt løsning med klart definerte baser til hvert trinn. Den ferdig ombygde skolen gir også arealer til “Forsterket avdeling” med plass for 12 elever.

 

Det er lagt spesielt vekt på å bryte opp skolens korridorer med buede grupperom i glass som markerer inngangen for hver base. Utstrakt bruk av overlys og indirekte lysinnslipp gir skolens brukere mange og uventede nye steder å oppholde seg.

Referanse (pdf)

Oppdrag

Orerønningen ungdomsskole

Ansvarlig Arkitekt

Kathrine Austlid

Sted

Evjeveien 16, Horten

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

2004

Ansvarsområder

PRO/ KPR arkitektur

Oppdragsgiver

Horten kommune

Referanse

Odd Gjerpe, t: 90 5473 32

Omfang

5000 m² BTA

Kostnad

62 mill

Kategori

Skoler