Bogerud Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk

Om dette prosjektet

Bogerud Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk er flyttet inn i et tidligere vernehjem for gutter. Vernehjemmet bestod hovedsakelig av små soverom, samt felles oppholdsrom og kjøkken/spisesal. En moderne poliklinikk krever en helt annen romlig organisering for å fungere.

 

Oppgaven består i å bygge om til behandlerkontor, en ny romslig resepsjon med venterom, samt felles funksjoner som møterom og kantine.

 

Utfordringen består i å gjøre færrest mulig strategiske inngrep ved transformasjonen, både for å unngå unødvendige kostnader, men også av respekt for byggets arkitektur.

Referanse (pdf)

Oppdrag

Bogerud BUP

Ansvarlig Arkitekt

Jonas Engene

Medarbeidere

Amund Gulden

Sted

Oslo

Tiltaksklasse

2

Ferdigstilt

2004

Ansvarsområder

SØK/PRO/KPR Arkitektur

Oppdragsgiver

Ullevål universitetssykehus

Referanse

Klinikkleder Håkon Ruud, tlf: 23428650

Omfang

?

Kostnad

16 mill

Kategori

Institusjoner