Kort om hva vi gjør

Kvalitet ut av enhver byggeoppgave

– boliger – barnehager – skoler – leilighetsbygg – planoppgaver- utredninger – mulighetsstudier –

Vårt arbeid er svært variert. Vi liker å ta på oss både små og store byggeoppgaver i spennet fra byplan, til detaljen. Kontoret har også kompetanse på energibesparende bygg, miljø og klima. Ikke minst har vi spesial- kompetanse på rehabilitering av vernede bygg. Møtet mellom moderne krav og vern, er komplisert. Forståelsen av helheten og evnen til å forhandle med verne- og bygningsmyndigheter er grunnlaget for å oppnå høy kvalitet på sluttproduktet.

Vår styrke er å klare å få kvaliteter ut av enhver byggeoppgave. Det er samtidig viktig å utvikle vår arkitektur også uten oppdragsgivere, og vi har til enhver tid prosjekter under arbeid hvor vi prøver ut våre inspirasjoner, eller forsøker å utfordre samtidens tanker om bygningers innhold og utforming.

Vi har erfaring med både hovedentrepriser og totalentrepriser. I de senere har vi også arbeidet mye med delte entrepriser, og har tatt på oss oppgaver som overlapper og utfyller prosjekt- og byggeleder. Dette betyr flere befaringer og tettere kontakt med utførende.

Kontoret har god kompetanse på BIM-prosjektering og har gjennomført Sofienberg skole ( 2014), og holder på med Uranienborg skole (2018), Hasle skole (2019), Årvoll flerbrukshall (2019)  som BIM-prosjekter. Vi tegner på Archicad og Vector Works som begge er kompatible med de vanligste utvekslingsformatene, som .dwg og .dxf. Vi holder oss oppdatert slik at nyeste versjon er i bruk på kontoret.

Ansatte

Vi er 9 sivilarkitekter lokalisert i Oslo

Siv.ark. Amund Gulden Partner/Gründer

Ansatt siden 1994
amund@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 151
cv >>

Siv.ark. Kathrine Austlid Partner/Gründer

Ansatt siden 1994
kathrine@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 150
cv >>

Siv.ark. Jonas Engene

Ansatt siden 2002
jonas@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 153
cv >>

Siv.ark. Siri Lykke Kolstad

Ansatt siden 2007
siri@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 152
cv >>

Siv.ark. Ann Karin Kilen 

Ansatt siden 2013
annkarin@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 08 268
cv >>

Siv.ark. Hilde Seim

Ansatt siden 2013
hilde@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 24 625
cv >>

Siv.ark. Jon Gunnar Akason 

Ansatt siden 2015
jon@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 582
cv >>

Siv.ark. Rune Nistad 

Ansatt siden 2017
rune@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 940 10 154
cv >>

Siv.ark. Øyvind Andreas Limi

Ansatt siden 2017
oyvind@futhark-arkitekter.no
tlf.nr.: 477 98 159
cv >>

REFERANSER

Godkjent foretak (pdf)

Statens byggeskikkpris 2005

– Røråstoppen barneskole i Re kommune i Vestfold er et vakkert og muntert skoleanlegg og en spennende

læringsarena, sa juryen for Statens byggeskikkpris da de offentliggjorde prisvinneren.